Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af
Email Print Report

: ریاست امور انتخابات ولایات ( هرات، هلمند، بادغیس، کابل، کاپیسا، میدان وردگ، لوگر، پنچشیر، نیمروز، زابل، سرپل، فاریاب، خوست، بلخ و غزنی)

(1834 Views)

About کمیسیون مستقل انتخابات

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (15 بست) رتبه دوم کمیسیون مستقل انتخابات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست امور انتخابات ولایت هرات 0641
2 ریاست امور انتخابات ولایت هلمند 0642
3 ریاست امور انتخابات ولایت بادغیس 0643
4 ریاست امور انتخابات ولایت کابل 0644
5 ریاست امور انتخابات ولایت کاپیسا 0645
6 ریاست امور انتخابات ولایت میدان وردک 0646
7 ریاست امور انتخابات ولایت لوگر 0647
8 ریاست امور انتخابات ولایت پنچشیر 0648
9 ریاست امور انتخابات ولایت نیمروز 0649
10 ریاست امور انتخابات ولایت زابل 0650
11 ریاست امور انتخابات ولایت سرپل 0651
12 ریاست امور انتخابات ولایت فاریاب 0652
13 ریاست امور انتخابات ولایت خوست 0653
14 ریاست امور انتخابات ولایت بلخ 0654
15 ریاست امور انتخابات ولایت غزنی 0655

Job Summary

هدف وظیفه: برگزاری انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم به شکل کامل و شفاف، جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک مطابق پلان عملیاتی در هماهنگی با ریاست دارالانشاء و همچنان جلب باور و اعتماد مردم به انتخابات.

Job Details

Date Posted: 09 Feb 2019 Reference: 0000
Closing Date: 20 Feb 2019 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 15 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛
2. انسجام، هماهنگی و تطبیق پروسه انتخابات در ولایت مربوطه، تحت نظارت و راهنمای دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات، بمنظور تحقق اهداف تعین شده؛
3. مدیریت، نظارت و کنترول از اجرای پروسه انتخابات در زمان تعین شده، جهت حصول اطمینان از تطبیق کلی و همه جانبه قانون, دستورالعمل ها و طرزالعملهای کمیسیون مستقل انتخابات؛
4. تحقيق دقيق و همه جانبه از ساحه در مورد موضوعات مهم انتخاباتى و ارائه نظريات، جهت تهيه اسناد حقوقى به طور دقيق؛
5. نظارت از اجراآت روزمره اداره و شعبات دفتر ولایتی، بمنظور اجراات لازم و بموقع امور؛
6. هماهنگی و همکاری نزدیک با تمام نمایندگان ادارات ولایتی و شرکای انتخاباتی، بمنظور تطبیق درست و شفاف پروسۀ انتخابات؛
7. نظارت و کنترول از ارتقای ظرفیت کارکنان بر حسب ضرورت، جهت افزایش آگاهی از برنامه ریزی، اداره و سیستم های انتخاباتی، ارزیابی نوبتی کارمندان دایمی و بالمقطع؛
8. تأمین ارتباط همیشه گی با تمام جوانب ذیدخل بمنظور انسجام بهتر امور انتخابات و جلوگیری از چالشهای سر راه انتخابات؛
9. مدیریت، همآهنگی و نظارت ا ز کار کارکنان ساحوی، بمنظور تحقق درست پروسۀ انتخابات در تمام نواحی و ولسوالی های ولایت مربوطه؛
10. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
11. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
12. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
13. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
14. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

Qualifications

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1- داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت عمومی، اداره عامه، پالیسی عامه، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، جامعه شناسی، اداره تجارت، مدیریت پروژه، انتخابات و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛
2- تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور هماهنگی ویا عملیاتی ویا انتخاباتی ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا؛
3- تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
4- مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Herat
Afghanistan - Helmand
Afghanistan - Badghis
Afghanistan - Kabul
Afghanistan - Kapisa
Afghanistan - Wardak
Afghanistan - Logar
Afghanistan - Panjshir
Afghanistan - Nimruz
Afghanistan - Zabul
Afghanistan - Sar-e Pol
Afghanistan - Faryab
Afghanistan - Khost
Afghanistan - Balkh
Afghanistan - Ghazni

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست دفتر at اداره مستقل ملی ستندرد انسا.. Kabul 02 Mar 2019
ریاست توسعه ورزش زنان at ریاست عمومی تربی.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست عمومی مالداری و صح.. at وزارت زراعت.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تحقیقات مالداری at زراعت، آبیاری و .. Kabul 19 Feb 2019
ریاست خاک شناسی at زراعت، آبیاری و مالدار.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست پالیسی و پلان at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
ریاست ارتباط خارجه at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
مامور اتشه at وزارت معارف No Location 19 Feb 2019
ریاست عدلیه ولایت پکتیکا at وزارت عدلیه Paktika 19 Feb 2019
ریاست انتشارات کتب بیهق.. at وزارت اطلاع.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تفتیش تصدیها وموسس.. at اداره عالی ب.. Kabul 18 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register As Jobseeker
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook