Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af
Email Print Report

ریاست معادن و پترولیم ولایت بلخ

(550 Views)

About وزارت معادن وپترولیم

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت معادن و پترولیم را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست معادن و پترولیم ولایت بلخ 0619

Job Summary

هدف وظیفه:
مدیریت و نظارت از تطبیق برنامه ها، پالیسی ها، رشد وانکشاف معدنکاری در مطابقت به استراتیزی وزارت جهت ارتقا، رشد و عرضه خدمات موًثر ومفید امور معدنکاری در ولایت

Job Details

Date Posted: 03 Feb 2019 Reference: 0000
Closing Date: 16 Feb 2019 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسؤلیت های وظیفوی:
1. طرح وترتیب پلان کاری ریاست معادن ولایت مربوطه جهت تطبیق اهداف و پروگرام های ریاست با درنظرداشت اهداف و پروگرام های عمومی وزارت معادن و پترولیم.
2. ارائه طرح های موثرومفید دررابطه به رشد وانکشاف معدنکاری مطابق به نیازمندی ها و پالیسی وزارت در بخش های کادستر معادن،تفتیش معادن، اعطای جواز معدنکاری وقرار دادهای مربوط،استفاده از منابع آب های زیر زمینی وسروی وتفحص جیولوجیکی .
3. تامین ارتباط با ادارات ولایتی ودونر ها،سرمایه ڱذاران داخلی وخارجی جهت جلب توجه آنها به منظور معدنکاری در ولایت مربوط مطابق به قوانین ومقررات وزات معادن درسکتور معادن جهت رشد و انکشاف معدنکاری ورشد عواید دراین عرصه.
4. مدیریت و نظارت از اجراات کاری و فعالیت های کارمندان ریاست مربوطه درجهت هرچه بهتر بسیج نمودن و تنظیم فعالیت های معدنکاری وعرضه بهتر خدمات در ولایت مربوطه.
5. مرور و تحلیل از گـزارشات درخصوص تـطـبـیـق پلان های تدابیری ربعوارو ارسال ان به مرکز وزارت، طرح پـیـشـنـهـادات جهت بـهــبـود عـرضه خدمات معدنکاری در سطح ولایت مربوطه.
6. تامین ارتباط کاری با ریاست های سکتوری وزارت جهت تطبیق اهداف وپلان های استراتیژیک وزارت درمورد معدنکاری در سطح ولایات وجلب وجذب سرمایه ڱذاران در سکتور معدنکاری.
7. مدیریت و رهبری ادارات تحت اثردرجهت تطبیق پروگرام های معدنکاری در مطابقت به استراتیژی وپالیسی های مربوطه وزارت معادن جهت ارتقا ورشد امور معدنکاری در ولایت مربوط.
8. ایجاد سهولت ها دربخش معدنکاری واعطای جواز معدنکاری در حدود صلاحیت که در قانون تثبیت و تسجیل ڱردیده است به منظور تشویق، انسجام ، رشد وارتقای امورمعدنکاری در ولایت مربوط.
9. تشخیص وتثبیت چشمه های عایداتی معدنکاری مطابق به فوانین ، لوایح وطرزالعمل ها موجود به منظورجمع آوری عواید در بخش معدنکاری در ولایت مربوط.
10. ارائه مشوره درعنامندی انجام فعالیت های بخش های تحت اثر ریاست مربوطه .
11. نظارت ازتطبیق قوانین ومقررات نافذه درتنظیم امور معدنکاری در ولایت مربوطه
12. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری ریاست مربوط.
13. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها به منظور مطلع ساختن رهری اداره.
14. ازریابی اجراات کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراات، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
15. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار.
16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مقابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود
مکلفیتهای گزارش دهی:
رئیس معادن و پترولیم به معین تخنیکی گزارش میدهد.

Qualifications

تحصیلات و تجارب:
• این لایحه وظایف با در نظرداشت مواد (7)، (8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:
• داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: استخراج معادن، جیولوجی، اکتشاف معادن، نفت گاز، تفحص معان، اقتصاد و اداره تجارت و به درجه تحصیلی بالاتر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود
• تجربه کاری مرتبط (مدیریتی سطوح بالا، تخصصی و مسلکی) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا
• تسلط به یکی از لسان های رسمی(دری یا پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
• مهارتهای کمپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Balkh

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست دفتر at اداره مستقل ملی ستندرد انسا.. Kabul 02 Mar 2019
ریاست توسعه ورزش زنان at ریاست عمومی تربی.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست عمومی مالداری و صح.. at وزارت زراعت.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تحقیقات مالداری at زراعت، آبیاری و .. Kabul 19 Feb 2019
ریاست خاک شناسی at زراعت، آبیاری و مالدار.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست پالیسی و پلان at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
: ریاست امور انتخ.. at کمیسیون مست.. Multi Cities 20 Feb 2019
ریاست ارتباط خارجه at کمیسیون مستقل انتخ.. Kabul 20 Feb 2019
مامور اتشه at وزارت معارف No Location 19 Feb 2019
ریاست عدلیه ولایت پکتیکا at وزارت عدلیه Paktika 19 Feb 2019
ریاست انتشارات کتب بیهق.. at وزارت اطلاع.. Kabul 19 Feb 2019
ریاست تفتیش تصدیها وموسس.. at اداره عالی ب.. Kabul 18 Feb 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register As Jobseeker
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook