Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af
Email Print Report

مستوفیت های 34 ولایت C.B.R

(2563 Views)

About وزارت مالیه

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (34 بست) رتبه دوم وزارت مالیه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 مستوفیت ولایت کابل 0529
2 مستوفیت ولایت کندهار 0530
3 مستوفیت ولایت ننگرهار 0531
4 مستوفیت ولایت هرات 0532
5 مستوفیت ولایت پروان 0533
6 مستوفیت ولایت بلخ 0534
7 مستوفیت ولایت کندز 0535
8 مستوفیت ولایت پکتیا 0536
9 مستوفیت ولایت بغلان 0537
10 مستوفیت ولایت فراه 0538
11 مستوفیت ولایت غزنی 0539
12 مستوفیت ولایت لوگر 0540
13 مستوفیت ولایت بدخشان 0541
14 مستوفیت ولایت هلمند 0542
15 مستوفیت ولایت جوزجان 0543
16 مستوفیت ولایت تخار 0544
17 مستوفیت ولایت فاریاب 0545
18 مستوفیت ولایت سمنگان 0546
19 مستوفیت ولایت سرپل 0547
20 مستوفیت ولایت بادغیس 0548
21 مستوفیت ولایت کاپیسا 0549
22 مستوفیت ولایت زابل 0550
23 مستوفیت ولایت میدان وردک 0551
24 مستوفیت ولایت لغمان 0552
25 مستوفیت ولایت غور 0553
26 مستوفیت ولایت نیمروز 0554
27 مستوفیت ولایت ارزگان 0555
28 مستوفیت ولایت خوست 0556
29 مستوفیت ولایت نورستان 0557
30 مستوفیت ولایت بامیان 0558
31 مستوفیت ولایت کنرها 0559
32 مستوفیت ولایت پنجشیر 0560
33 مستوفیت ولایت دایکندی 0561
34 مستوفیت ولایت پکتیکا 0562

پس منظر وزارت مالیه:
وزارت مالیه یکی از وزارت های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که مسئولیت کنترول و مدیریت امور مالی وسایر صلاحیت های قانونی که توسط پارلمان به وی تفویض شده عهده دار میباشد. مسولیت مدیریت ،نظارت ،کنترول و استقامت دهی تمام مسائل مربوط به امور مالی افغانستان را به دوش دارد و طبق قانون اداره مالی و مصارف عامه اجراات مینماید.

Job Summary

هدف وظیفه:
مدیریت از اجرای امور مالی، محاسباتی و عملیاتی مستوفیت، کنترول و نظارت از جمع آوری عواید و امور مالی واحدهای دومی و سومی ادارات ولایت مربوطه.

Job Details

Date Posted: 07 Jan 2019 Reference: 0000
Closing Date: 15 Jan 2019 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 34 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

مسئولیت های وظیفوی:
1. طرح و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛
2. تحکیم و برقراری ارتباطات با دوایر دولتی, مؤسسات, تصدی ها و شاروالی ها به منظور رفع معضله و مشکلات مالی در سطح ولایت.
3. نظارت جدی از تقسیمات و تطبیق پلان مالی (اهداف پلانی) ادارات بودجوی بمنظور نیل اهداف تعین شده.
4. طرح پیشبینی پلان عواید سالانه و ارسال بموقع آن به مرکز بمنظور بالا بردن عواید.
5. نظارت و کنترول از پروسه جمع آوری عواید بمنظور شفافیت پروسه و تقویه بنیه اقتصادی کشور.
6. شناسایی چشمه ها و منابع عایداتی و ارایه طرح و پیشنهادات در رابطه به منابع جدید عوایدی بمقامات ذیصلاح بمنظور اخذ هدایت.
7. تحکیم ارتباطات با دوایر و ارگانهای ذیدخل غرض جمع اوری معلومات و آگاهی از عواید تحصیل شده.
8. استفاده مؤثر و مفید از تکنالوژی جدید و خدمات کمپیوتری بنابر اقتضای شرایط کاری بمنظور سهل سازی پروسه وارایه خدمات موثر.
9. صدور هدایت لازمه مالیاتی وعوایدی برمبنای قانون،تصاویب شورای وزیران وفیصله های مقامات صالحه به ادارات مالیاتی وموًدیان.
10. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست؛
11. ارایه گزارش ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط؛
12. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
13. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛
14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛
نتایج متوقع:
الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیت های وظایف طرح کند.
گزارش دهی به :
معین اداری وزارت مالیه

Qualifications

تحصیلات و تجارب:
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
• حد اقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت مالی، مدیریت عمومی، حقوق، حکومت¬داری و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
• تجربه کاری مرتبط (مدیریتی سطح بالا، حسابی، عایداتی، مالی و اداری) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو¬سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا
• تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی.
• مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه
با حفظ حقوق درخواست کننده گان قبلی.

Job Location

Afghanistan - Kabul
Afghanistan - Kandahar
Afghanistan - Herat
Afghanistan - Parwan
Afghanistan - Balkh
Afghanistan - Kunduz
Afghanistan - Paktia
Afghanistan - Baghlan
Afghanistan - Farah
Afghanistan - Ghazni
Afghanistan - Logar
Afghanistan - Badakhshan
Afghanistan - Helmand
Afghanistan - Jawzjan
Afghanistan - Takhar
Afghanistan - Faryab
Afghanistan - Samangan
Afghanistan - Sar-e Pol
Afghanistan - Badghis
Afghanistan - Kapisa
Afghanistan - Zabul
Afghanistan - Wardak
Afghanistan - Laghman
Afghanistan - Ghowr
Afghanistan - Nimruz
Afghanistan - Oruzgan
Afghanistan - Khost
Afghanistan - Nuristan
Afghanistan - Bamian
Afghanistan - Kunar
Afghanistan - Panjshir
Afghanistan - Daikondi
Afghanistan - Paktika
Afghanistan - Nangarhar

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست مبارزه علیه مواد م.. at وزارت مبارز.. Kabul 03 Feb 2019
ریاست نظارت بر نشرات رسا.. at وزارت اطلاع.. Kabul 02 Feb 2019
ولسوالی نرخ ولایت میدان .. at اداره مستقل .. Wardak 02 Feb 2019
ریاست آژانس اطلاعاتی باخ.. at وزارت اطلاع.. Kabul 02 Feb 2019
ریاست اطلاعات و فرهنگ ول.. at وزارت اطلاع.. Multi Cities 02 Feb 2019
هیت نظارت شرکت های دولتی at وزارت مالیه Kabul 06 Feb 2019
ریاست اجرایی شرکت های دو.. at وزارت مالیه Kabul 06 Feb 2019
ریاست اطلاعات و فرهنگ ول.. at وزارت اطلاع.. Paktia 28 Jan 2019
مشاور حقوقی at وزارت امور سرحدات و قبایل Kabul 27 Jan 2019
مشاوریت حقوقی at وزارت انرژی و آب Kabul 27 Jan 2019
ریاست روابط عامه at وزارت دولت در امور پا.. Kabul 27 Jan 2019
ریاست ورزشی ولایات( ننگر.. at ریاست عمومی .. Multi Cities 27 Jan 2019
ریاست حوزه فرعی دریایی پ.. at وزارت انرژی .. Panjshir 27 Jan 2019
ریاست تفتیش داخلی at وزارت امور سرحدات و .. Kabul 27 Jan 2019
ریاست تربیه معلم ولایات( .. at وزارت معارف Multi Cities 27 Jan 2019
ریاست پلان و پالیسی at اداره اکادمی علوم .. Kabul 27 Jan 2019
ریاست احصائیه ولایت نورس.. at اداره مرکزی .. Nuristan 22 Jan 2019
ریاست دفتر at اداره ملی حفاظت محیط زیست Kabul 26 Jan 2019
ریاست ارزیابی نظارت و تف.. at ریاست عمومی .. Kabul 26 Jan 2019
ریاست احصائیه و معلومات .. at اداره مرکزی .. Kunduz 21 Jan 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register As Jobseeker
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook