Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af
Email Print Report

ریاست روابط فرهنگی

(733 Views)

About اداره اکادمی علوم افغانستان

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم اکادمی علوم افغانستان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست روابط فرهنگی 0419

Job Summary

هدف وظیفه : مدیریت، نظارت و پیشبرد امور ریاست روابط فرهنگی بمنظورتأمین همکاری های تحقیقاتی و سفر های کارکنان به خارج با دول متحابه و مؤسسات بین المللی .

Job Details

Date Posted: 05 Jan 2019 Reference: 0000
Closing Date: 16 Jan 2019 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

و مسئولیت های وظیفوی:
1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره غرض انسجام امور و نیل به اهداف متوقعه.
2. تأمین ارتباط علمی و فرهنگی با مؤسسات و سایر ارگانهای بین المللی مشابه به منظور جذب و اخذ کمک ها.
3. تأمین ارتباط با وزارت تحصیلات عالی وسایرارگانهای ذیربط به منظور تدارک و تهیه بورسهای تحصیلی درازمدت وکوتاه مدت برای کارمندان اکادمی علوم.
4. اشتراک و سهم گیری فعالانه در طرح و تدوین موافقتنامه ها و پروتوکول ها، همکاری های علمی ، تحقیقی میان جمهوری اسلامی افغانستان و سایر کشور ها بر اساس نیازمندی ها جهت ابراز نظر و غنامندی مواد موافقتنامه ها .
5. اشتراک در کنفرانس ها ، سیمینارها ، ورکشاپ های علمی و تحقیقاتی غرض اگاهی از موضوعات مورد نیاز.
6. حصول اطمینان از تأمین ارتباط کاری با وزارت امور خارجه و سفارت خانه ها بمنظور اجرای پاسپورت های مقامات عالی رتبه ریاست اکادمی علوم به کارمندان مربوطه.
7. ابراز نظر پیرامون موافقتنامه ها، قرار داد ها، پروتوکول ها و یاد داشت های علمی و تحقیقی که بین کشور ها وسازمان های بین المللی درعرصه های تحقیقاتی به امضاء میرسد و ارائه مشوره های فنی و مسلکی غرض تحقق اهداف و پروگرام های متوقعه .
8. فراهم آوری زمینه ملاقات سفرای کشورهای خارجی، مقامات ریاست اکادمی علوم و مسؤلین موسسات مشابه کشورهای خارجی در رابطه به جلب و جذب همکاری های علمی تحقیقاتی.
9. مدیریت تنظیم امور مرتبط به مسافرت های کارمندان به خارج از کشور غرض اشتراک در سیمینار ها، ورکشاپ ها، سفرهای تحصیلی ، برنامه های آموزشی و پروگرام های کاری .
10. مدیریت تطبیق و مرعی الاجراء قراردادن مواد تفاهم نامه های نافذه با مؤسسات مماثل ملی و بین المللی.
11. طرح وترتیب تفاهم نامه های علمی- تحقیقی درعرصه علوم طبیعی، بشری واسلامی میان اکادمی علوم افغانستان و ممالک مختلف جهان.
12. حفظ روابط و گسترش فعالیت های فرهنگی و علمی با کشورهای منطقه و جهان.
13. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره .

Qualifications

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1. داشتن حداقل سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: ( ادبیات، حقوق و علوم سیاسی، اداره و مدیریت، پالیسی عامه، اداره عامه، ژورنالیزم و ارتباطات ) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه یا تخصصی امور اداری و دفتر داری ، هماهنگی وفرهنگی، ارتباطات و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست )حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور.
3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
4. داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست مبارزه علیه مواد م.. at وزارت مبارز.. Kabul 03 Feb 2019
ریاست نظارت بر نشرات رسا.. at وزارت اطلاع.. Kabul 02 Feb 2019
ولسوالی نرخ ولایت میدان .. at اداره مستقل .. Wardak 02 Feb 2019
ریاست آژانس اطلاعاتی باخ.. at وزارت اطلاع.. Kabul 02 Feb 2019
ریاست اطلاعات و فرهنگ ول.. at وزارت اطلاع.. Multi Cities 02 Feb 2019
هیت نظارت شرکت های دولتی at وزارت مالیه Kabul 06 Feb 2019
ریاست اجرایی شرکت های دو.. at وزارت مالیه Kabul 06 Feb 2019
ریاست اطلاعات و فرهنگ ول.. at وزارت اطلاع.. Paktia 28 Jan 2019
مشاور حقوقی at وزارت امور سرحدات و قبایل Kabul 27 Jan 2019
مشاوریت حقوقی at وزارت انرژی و آب Kabul 27 Jan 2019
ریاست روابط عامه at وزارت دولت در امور پا.. Kabul 27 Jan 2019
ریاست ورزشی ولایات( ننگر.. at ریاست عمومی .. Multi Cities 27 Jan 2019
ریاست حوزه فرعی دریایی پ.. at وزارت انرژی .. Panjshir 27 Jan 2019
ریاست تفتیش داخلی at وزارت امور سرحدات و .. Kabul 27 Jan 2019
ریاست تربیه معلم ولایات( .. at وزارت معارف Multi Cities 27 Jan 2019
ریاست پلان و پالیسی at اداره اکادمی علوم .. Kabul 27 Jan 2019
ریاست احصائیه ولایت نورس.. at اداره مرکزی .. Nuristan 22 Jan 2019
ریاست دفتر at اداره ملی حفاظت محیط زیست Kabul 26 Jan 2019
ریاست ارزیابی نظارت و تف.. at ریاست عمومی .. Kabul 26 Jan 2019
ریاست احصائیه و معلومات .. at اداره مرکزی .. Kunduz 21 Jan 2019
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register As Jobseeker
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook