Email / Username

Password

Forgot Password?

Keep me logged In

Not a member? Register Now

Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af Jobs in Afghanistan by jobs.af
Email Print Report

ریاست هماهنگی دریافت راه حل دایمی برای بیجاشده گان داخلی

(608 Views)

About وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم کار، امور اجتماعی، شهداو معلولین را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.
علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.
هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.
شماره عنوان بست شماره بست
1 ریاست هماهنگی دریافت راه حل دایمی برای بیجاشده گان داخلی 0250

Job Summary

هدف وظیفه:
هماهنگی با نهاد های ذیربط ملی و بین المللی در زمینه برگشت دواطلبانه و استقرار مجدد بیجاشده گان داخلی.

Job Details

Date Posted: 31 Oct 2018 Reference: 31/10/18
Closing Date: 18 Nov 2018 Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1 Gender: Any
Functional Area: Government Open Ended: NO
Nationality: Afghan Salary Range: As per company salary scale
Contract Type: Fixed-term Years of Experience: 3 Year(s)
Contract Duration: 0 Year(s) & 0 Month(s) Extension Possibility: No
Probation Period:

Duties and Responsibilities

صلاحیت و مسئولیت‎‏های وظیفوی:

1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه جهت نیل به اهداف تعیین شده اداره.
2. تأمین هماهنگی بانهادهای ذیربط ملی و بین المللی و شوراهای بیجاشده گان داخلی در زمینه ساختار دوباره زیربنائی به منظور استقرار مجدد و یا ادغام محلی خانواده‏ها.
3. . هماهنگی بانهاد های ذیدخل در جهت ترتیب پلانهای تطبیقی درمرکز و ولایات برای دریافت راه های حل دایمی به بیجا شده گان.
4. تحلیل و تجزیه پلان های تطبیقی مرکزی و ولایتی در مطابقت به پالیسی ملی بیجاشده گان جهت جلب و جذب بودیجه مورد نیاز.
5. تحلیل و تجزیه وضعیت بیجاشده گان داخلی ، اوضاع عمومی کشور و محلات اصلی آنها غرض تثبیت نقاط ضعف، قوت، تهدید‏ها و فرصت‏های کاری.
6. ارایه طرح‏های مشخص، پیشنهادات جامع و برنامه‏های معیشت پایدا در جهت برگشت و اسقرار مجدد بیجاشده گان داخلی.
7. کنترول و نظارت از امور کاری پرسونل شعبات مربوطه مطابق قانون نافزه کشور جهت دستیابی به اهداف.
8. ارزیابی برنامه‏های شهری و روستایی مبتنی بر ساحه غرض موثریت و مفیدیت آن در سطح مرکز و ولایات برای بیجاشده گان داخلی.
9. تحقق به موقع مصوبات شورای وزیران، هیت رهبری وزارت جهت حصول اطمینان.
10. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودیجوی به اساس پلان کاری ریاست.
11. تحقق اهداف و برنامه‏های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
12. رهبری وارایه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی رسانه‏ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوط.
13. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و ازیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه.
14. رهبری و مدیریت کارکنان تحت الاثر جهت حصول اطمینان از اجراآت موثر و به موقع.
15. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت‏الاثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
16. انکشاف و انتقال مهارت‏های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ‏ها، سمینارها و آموزش‏های جریان کار برای کارمندان تحت الاثر.
17. ارایه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت‏ها و دست آوردها به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت از پیشرفت فعالیت ها و دست آوردهای بخش‏های مربوط.
18. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت که به وی سپرده میشود.

Qualifications

شرایط استخدام ( سطح تحصیل و تجربه کاری)
این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، اداره عامه، پالیسی اداره عامه، اداره و تجارت، علوم اجتماعی، حکومت داری، مدیریت عمومی، جامعه شناسی، روانشناسی، انجنیری، ادبیات ، ژورنالیزم، روابط بین الملل، و سایر رشته‏‏های مرتبط.
2. تجربه کاری مرتبط ( مدیریتی مشابه ویا تخصصی امور هماهنگی، ارتباطات، پالیسی سازی و پلانگزاری، امور مهاجرین و عودت کننده گان ویاسایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت‏های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دوسال برای ماستر و یک سال برای دکتورا.
3. تسلط به یکی از زبان‏های رسمی ( دری یا پشتو) و آشنایی ( تحریر و تکلم ) باز زبان انگلیسی.
4. مهارت‏های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location

Afghanistan - Kabul

Education:

Bachelors Degree,

Submission Guideline

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:
برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:
1. زمان ارسال درخواست:
• درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.
2. اسناد تحصیلی:
• اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
• اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
• اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
• اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی است.

3. اسناد تجربه کاری:
3.1 اسناد تجربه کاری دولتی:
• اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
• اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:
• داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
• قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
• مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:
• بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
• اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:
• درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

4. تجربه مرتبط:
• مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.
جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:
۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Submission Email

No email provided, please refer to Submission Guideline above

Email Print Report
More jobs in this category
ریاست تنظیم امور آب ولای.. at وزارت انرژی .. Helmand 25 Nov 2018
ریاست فواید عامه ولایت غ.. at وزارت فواید .. Ghazni 25 Nov 2018
مشاورحقوقی وروابط پارلم.. at وزارت صحت عا.. Kabul 25 Nov 2018
ریاست مبارزه علیه مواد م.. at وزارت مبارز.. Multi Cities 25 Nov 2018
ریاست حفاظت محیط زیست ول.. at اداره ملی حف.. Oruzgan 25 Nov 2018
ریاست مبارزه با حوادث ول.. at اداره ملی آم.. Multi Cities 28 Nov 2018
ریاست خط آهن آقینه ولایت .. at اداره مستقل .. Jawzjan 25 Nov 2018
ریاست تجارت ولایت ننگرها.. at وزارت تجارت.. Nangarhar 25 Nov 2018
ریاست امور سرحدات و قبای.. at وزارت امور س.. Multi Cities 25 Nov 2018
ریاست احصائیه و معلومات .. at اداره مرکزی .. Multi Cities 25 Nov 2018
ریاست مخابرات وتکنالوژی .. at وزارت مخابر.. Multi Cities 25 Nov 2018
ریاست مالی و اداری ولایا.. at اداره مستقل .. Multi Cities 25 Nov 2018
ریاست خدمات تخنیکی و سکت.. at اداره مستقل .. Multi Cities 25 Nov 2018
ریاست منابع بشری ولایات .. at اداره مستقل .. Multi Cities 25 Nov 2018
ریاست حوزه دریایی (ترنگ ق.. at وزارت انرژی .. Multi Cities 25 Nov 2018
کارشناس نظارت از مدیریت .. at کمیسیون مست.. Kabul 19 Nov 2018
کارشناس نظارت و ارزیابی .. at کمیسیون مست.. Kabul 19 Nov 2018
ریاست احصائیه و معلومات .. at اداره ملی اح.. Multi Cities 26 Nov 2018
ریاست توسعه باغداری at وزارت زراعت، آبیا.. Kabul 20 Nov 2018
ریاست کار،اموراجتماعی، .. at وزارت کار، ا.. Farah 12 Dec 2018
ریاست زراعت، آبیاری و ما.. at وزارت زراعت.. Multi Cities 24 Nov 2018
ریاست امور سرحدات و قبای.. at وزارت امور س.. Multi Cities 24 Nov 2018
مشاور وزیر رامور حل مشکل.. at وزارت امور س.. Kabul 24 Nov 2018
ریاست امورزنان ولایت ( نو.. at وزارت امور ز.. Multi Cities 17 Nov 2018
مشاورفنی at وزارت فواید عامه Kabul 19 Nov 2018
ریاست کنترول کیفیت پروژه.. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
ریاست اداره کار وعملیات .. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
ریاست عمومی حفظ و مراقبت.. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
ریاست حفظ ومراقبت سالنگه.. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
ریاست تنظیم پروژه ها at وزارت فواید عامه Kabul 19 Nov 2018
ریاست بازسازی at وزارت فواید عامه Kabul 19 Nov 2018
ریاست انسجام امور اجرائی.. at وزارت فواید .. Kabul 19 Nov 2018
مشاور ارشد at وزارت فواید عامه Kabul 19 Nov 2018
New to Jobs.af?
Not Registered? Big companies in Afghanistan hiring through Jobs.af!
Register As Jobseeker
Recommend us on Facebook

Women in Economy

Like Jobs.af to get new job alerts through your Facebook